Home   Metodologie

Metodologie

Cum procedam?

Primul pas în înscrierea la adera Genius PLUS este un test de evaluare. Rolul acestuia este de a ne ajuta să înţelegem punctele forte ale elevului şi ariile în care acesta trebuie să lucreze pentru a îşi îmbunătăţi performanţele. Testele de evaluare sunt proiectate de profesori cu multă experienţă de predare în şcoli, cât şi cu experienţă la nivel universitar.

Pe urma rezultatelor obţinute la testul de evaluare, profesorii nostri creează un plan de pregătire individual pentru fiecare elev.

Planul de pregătire cuprinde:

  • predarea subiectelor
  • aprofundarea subiectelor
  • exerciţii de consolidare a cunoştinţelor
  • evaluare
  • corectare

Diagramă

Esenţiale pentru metodologia noastră sunt câteva principii pe care este important să le evidenţiem:

  • 1. Clasele sunt alcătuite dintr-un număr redus de elevi. Copiii învaţă în mod diferit. Ei au nevoie de un sistem diferit de cel din şcolile unde nu li se poate acorda individual atenţia necesară. Dacă şi clasa de pregătire ar avea peste 25 de copii, ea ar funcţiona pe aceleaşi principii ca şi o şcoală. De acceea, la Genius plus, clasele au maxim 12 elevi. Acest lucru permite ca fiecare elev să primească individual atenţia de care are nevoie, iar profesorii pot organiza activitatăţi în grupuri mici.
  • 2. Profesori excelenţi. Succesul unei metodologii şi a materiei predate este asigurat de profesori foarte bine pregătiţi. Cadrele didactice de la Genius Plus sunt alese cu mare grijă şi sunt profesori cu o bună pregătire şi experienţă. Pregătirea lor continuă în cadrul sesiunilor de pregătire pentru profesori de la Genius Plus.
  • 3. Supraveghere continuă. Urmărim în permanenţă evoluţia fiecărui elev, prin sistemul de elvaluare şi corectare. Profesorii noștri sunt aici pentru a corecta problemele de învăţare ale elevilor şi pentru a-i ajuta pe fiecare în parte să îşi îmbunătăţească performanţa şcolară.

   


Predarea conceptelor

În timpul fazei de predare a conceptelor, copilului dumneavoastră îi sunt prezentate conceptele de bază ale materiei, acordându-i-se totodată tot ajutorul de care are nevoie pentru a înţelege scopul şi logica acestor concepte.

Predarea se face prin exerciţii de colaborare care includ jocuri, activităţi şi discuţii. Exemplele folosite sunt din viaţa reală şi de cele mai multe ori din zonele de interes ale elevilor. Accentul este pus mai mult pe “de ce” este relevant pentru ei acel conceptul, decât pe “cum” trebuie să fie aplicat acesta.
Aceste activităţi pot fi desfăşurate pe calculator, sau cu ajutorul materialelor didactice şi experimentelor.

Aprofundarea subiectelor

Odată ce conceptele sunt clare, aprofundarea lor şi consolidare materiei se realizează cu ajutorul unui set de slide-uri, profesorul asigurându-se că subiectul este acoperit complet. Diferitele structuri de lucru sunt:

  • Obiectivele şi rezumatul subiectului. Fiecare subiect este explicat în context şi i se face un rezumat la final, pentru a li se oferi elevilor un cadru de referinţă
  • Termenii noi. Termenii noi sunt explicaţi pe larg, deoarece sensul lor în matematică şi ştiinţă este adesea mai specializat decât sensul lor din limbajul comun. Aceasta duce la eliminarea unei mari prţi din confuzia care întervine în anii următori.
  • Exemple şi exerciţii. Exerciţiile sunt utilizate pe larg în timpul lecţiilor, pentru a ne asigura că variantele unei idei sau ale unui concept sunt pe deplin aprofundate prin practică.
  • Chestionare şi jocuri. Aceste chestionare sunt create folosindu-se un format de joc, astfel încât elevii să concureze în mod pozitiv şi să lucreze împreună pentru a răspunde la întrebări.
  • Corectarea greşelilor. Învăţarea se face mai bine prin corectarea greşelilor, decât atunci când acestea nu apar. Noi folosim exerciţii de tip “corectează calculul”, în care elevii identifică greşeala şi a discuta despre cum poate fi aceasta corectată.

Predarea este însoţită de un Ghid Rapid care oferă conceptele predate şi care acoperă întreaga programă. În timpul procesului de predare se face referire la acest Ghid Rapid, astfel încât ulterior elevii să îşi poată aminti rapid conceptele cheie şi detaliile.

Exerciţii de consolidare a cunoştinţelor

Odată ce elevii şi-au însuşit subiectele, prin exerciţiile de consolidare ne asigurăm că înţelegerea se traduce în competenţă în rezolvarea problemelor. Elevii vor primi un caiet de exerciţii, cu probleme şi întrebări.

Întrebările sunt prezentate de la uşor la dificil, astfel încât fiecare problemă să fie uşor de rezolvat de către elevi, gradul ei de dificultate fiind doar puţin ridicat faţă de cel al probelemei anterioare.
Se acordă mult timp etapei de consolidare a materiei.

Evaluare

La încheierea fiecărui capitol, avem un test de evaluare. Deoarece acesta conţine un set de întrebări standardizate, performanţa unul elev este uşor de apreciat în mod comparativ, faţă de testul precedent. Rezultatele testelor sunt utilizate pentru a oferi un raport al evoluţiei elevului. Raportul evoluţiei elevului va evidenţia performanţa acestuia în funcţie de:

  • Subiect. În fiecare capitol este vizibilă performanţa în funcţie de subiect, pentru a permite concentrarea, în timpul fazei de corectare, pe aspectele care nu sunt bine stăpânite.
  • Tipuri de intrebari:întrebările sunt de tip AMA (amintire, mecanică, aplicare) la matematică şi de tip MCA (memorie, înţelegere, aplicare) la materiile ştiinţifice. Analiza răspunsurilor indică ariile în care este nevoie de pregătire suplimentară
  • Tipul greselii. Fiecare răspuns greşit este catalogat ca înscriindu-se într-unul dintre cele 6 tipuri de greşeli posibile. Tendinţa de a face un anumit tip de greşeli indica orientările de bază în învăţare, aceste observaţii fiind utile în timpul fazei de corectare.

Pe lângă testele de final de capitol, există evaluări la intervale mai mari şi teste care pot fi necesare elevilor care se confruntă cu dificultăţi în anumite arii ale matematicii.

Dacă raportul evoluţiei elevului este punctul central al evaluării pe care o facem la Genius Plus, pe lângă acesta există rapoarte suplimentare de care ne folosim pentru de la analiza evoluţia elevilor, inclusiv tendinţele de învăţare şi analiză detaliată a fiecare întrebări din teste.

Corectarea

Sesiunea de corectare are loc la fiecare a treia sesiune. În timpul acesteia, elevilor li se oferă spijin în mod individual. Sesiunile de corectare se ţin frecvent cu elevi din clase diferite. Sesiunile de corectare sunt de regulă necesare când:

  • Raportul evoluţiei elevilor indică arii în care aceştia au nevoie de atenţie specială
  • Există dificultăţi în rezolvarea temelor, pe care elevul nu este capabil să le depăşească singur
  • Elevii urmează să dea un test
  • Un elev a lipsit la câteva lecţii şi are nevoie de ajutor suplimentar.

Corectarea se face ţinându-se cont de stilul de învăţare al elevului. Stilurile de învăţare pot fi vizual, auditiv, de tip citire / scriere sau kinestezic, iar predarea se va face în funcţie de stilul elevului.